Thursday, 7 April 2011

Surat Madam Poh

Stem Singapore 10 cent 1966

Stem 15 sen Malaysia 1977

Betty Christmas card

Stem Englang 7 1/2 p 1979

Sampul Surat Tahun Wanita Antarabangsa 1975